Sola
beta
doroodeman
Channel
آهنگهای با کلام و بی کلام ناب، داستان‌های کوتاه صوتی و غیر صوتی... کانالی برای فرهیختگان و آزادگان .

‍ ‍ #پند🌱 من ظالمم،دزدم،فاسدم،راهزنم!😔…چرا که در مقابل ظلم،دزدی،فساد و راهزنی سکوت کردم و خاموشی را برگزیدم…!😕

رضا🤨

@doroodeman😕🌾

advice🌿

I am ruthless, stolen, corrupt, bandit! 😔 … because I stayed silent in the face of tyranny, theft, corruption and banditry … I chose to quit …! 😕

Reza🤨

0
11
100

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند 💓🌱 برای تشخیص زنده یا مُرده بودن یک انسان🙄، به شرف او نگاه کنید🤨! نه به نبض او🤔

ارنستو_چگوارا

@doroodeman👌🌾

advice 💕🌱

For diagnosis Live Or dead a human😶 Look at his honest🤨! Not look at his pulse🤔

Ernesto_Cheguevara

0
10
270

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند💓🌱 پروردگارمان ای خالق گل لاله!🌷🌷 قلبهایمان را کبود کن از زجر سختی درماندگان!😢 و صورتهایمان را گلگون کن از از فرط یاری و مجاهدت برای آنها! 😊 و اطرافمان را سبز و خرم گردان از نیکروزی آنها🌱🍀🌿 !

رضا😊

@doroodeman💕🤨🌾

advice 💞🍀

Our Lord, the creator of tulip flowers!🌷Bruise our hearts from the pain of Hardness Helpless!😢 Make our faces redden of enormous help and support for them And let's have a green and frisky place around them🌺🍀🌿!

Reza👌

1
15
510

‍ #پند😊🌱 دوستان! این نقاب که بر چهره دارم! 🤡 زیباست؟!😢 شما چطور! نقابتان را دوست دارید😞😟؟!

رضا😐

@doroodeman☹️🌾

advice💕🌱

Friends! This mask is on my face!🤡 is it beautiful?! 😢 how are you? Do you like your mask 🤡?!

Reza🤡

1
12
471

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند🌱 انسان وقتی ناراحتی بکشد… افسرده می‌شود… و انسان افسرده هرگز نمی اندیشد… جمله‌ای از نیچه که دیکتاتوران عصر ما از دانستن آن به وجد آمده ..‌. و تمام ابزارهای مادی و معنوی خود را بکار گرفته اند تا ایرانیان در غم و اندوه غوطه‌ور باشند! انسانهای ناراحت و افسرده هرگز از چنگال استبداد خلاصی نخواهند داشت!😢

رضا😄🤨

@doroodeman👌🌾

advice🌱

humans, when are upset, are depressed … and the depressed humans never thinks 😕… A sentence from Nietzsche, which the dictators of our age have been thrilled to know about😘 … And all of their materials and Spiritual tools have been used to make iranians immerse in sadness😔! Unhappy and depressed people will never get rid of tyranny. 😢

Reza😄🤨

3
14
624

‍ ‍ #پند☹️🌱 دنیا پر از آدم هایی است که یکی را دوست می دارند💕🤗 اما با کسی دیگر زندگی می کنند😟😔..!

لوئیس_بونوئل

@doroodeman👌🌾

advice☹️🌱

The world is full of people Who likes one💓🤗 But they live with someone else😔😟..!

Louis_Bonuel

1
14
520

‍ ‍ ‍ #پند🍀 من گلادیاتوری هستم🤨! که در حماسه چشمان تو شکست خورده ام!😥

رضا🤨

@doroodeman😐🌾

advice 💕🌱

I am a gladiator!🤨 I have failed in the epic of your eyes! 😥

Reza😊

0
17
700

‍ #پند🌱

شادی برای همه غم برای هیچکس 💃

زندگی برای همه مرگ برای هیچکس 😍

لبخند برای همه خشم برای هیچکس☺

و این است رفتار منصفانه انسانی …💐

رضا😄

@doroodeman😘🌾 ‍ #advice☘

Joy for all sad for no one 💃

Life for all death for nobody💞

Smile for all anger for nobody☺

And this is just human behavior… 💐

Reza😃

0
6
400

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند🌱💓 تنها رسالت من در جهان دوست داشتن توست! 😍🤗 ببخش اگر به جنگ و گرسنگی و ترس فکر کرده ام!😟💞

محسن_بیدوازی

@doroodeman👌🌾

advice🌱😍

My only mission in the world Love you 🤗💞 Forgive me if I think about fight hunger and fear😟😘

Mohsen_Bidova

0
22
430

‍ ‍ ‍ ‍

0
8
200

‍ ‍ ‍ ‍ #مزاح 🤣😂 دوستان حالا هی بگین مخ من کار نمیکنه! 😃و هیچ راهکاری برای صرفه جویی در مصرف آب ندارم😕. بفرمایید این هم راهکار من جهت صرفه‌جویی در مصرف آب! 😜. لطفا با هم دوش بگیرد!!! 😜😃🌾 رضا🤗 😍 @doroodeman 😉💞🌾

Jokes😂🤣

Friends Now, Hey tell me. My Mind Does not Work😳! I have no way to save water😔. Here is my solution to save water! 😜 Please take a shower together !!! 😜 Reza 🤗😍

0
8
100

‍ ‍ ‍ #پند🌱 آیا این جهالت نیست که؟ انسان ساعت ‌های شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند…؟!

شوپنهاور

@doroodeman😘🌾 Is not this ignorance?! Man make today's sweet times Sacrifice for the coming days ..?!

0
14
710

‍ #پند🌱 اکنون تو ،گذشته و آینده توست…پس در آباد کردن آن بکوش…

رضا😍

@doroodeman✌🌾

advice🍃

Now you, your past and future are …So, in the Build up effort now

Reza😀

3
12
505

‍ ‍

1
9
500

‍ ‍ #پند🌱 بیهوده ترین روزها روزی است که در آن نخندیده باشیم… پس همه با هم بخندیم… @doroodeman😂🌾

advice 🍃

The most inferior Days are the day we are not laughing at … so let's all laugh together😘😂 …

Reza☘

0
18
500

‍ #پند💕🌱 پرسیدم دوست بهتر است یا برادر🤔؟!گفت دوست برادریست که انسان مطابق میل خود انتخاب می‌کند! 😊💓 @doroodeman👌🌾

advice 💕🌱

I asked! a friend to be better or a brother🤔? "He said," Friend is a brotherhood that man chooses according to his desire! " 😊💓

0
10
503

‍ ‍ #پند😘🌱 متواضع باش😊! تا دوستان بسیار داشته باشی! 💞🤗

زرتشت

@doroodeman👌🌾

advice 💕

Be modest! Have so many friends! 💞🤗

Zartosht

2
14
605

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند😀🌱 هرگاه در جامعه ای معنویت بدون ثروت ننگ باشد!😟 و ثروتمند بدون معنویت بی ارزش و خار…😞! آن جامعه توسعه یافته است! 😀💓

رضا😍

@doroodeman👌🌾

advice🤔🌱

Whenever in a community,spirituality is whiteout reach! It's worthless! 😟 and the rich without spirituality is no value and thorn…😞!That community is developed!😀💓

4
27
1.3K

‍ ‍ ‍ ‍ #پند🍃 روزت گرامی و یادت جاودان باد😍…بخواب ای پادشاه…!که فرزندان تو بیدار…! و صبح ظفر بر دیوان تاریکی ها نزدیک…!😐💐

رضا🤨

@doroodeman 😍🌾

advice🍃

Your day is good and Remember forever! O king, sleep!That your children awake! And morning victory is near the devils!😘

Reza🤨

3
30
1K

‍ ‍ #پند❤️🌱 آخوند شدن! یک موهبت الهی هستش🤗😘! که نصیب من نشد…😳!ین شغل پر چرب چیلی رو برای شما در کشور فتح شده ایران توسط اعراب آرزو میکنم… 😀😵🌱 @doroodeman☹️🌾

advice🤔🌱

Become a mullah! God is a blessing! Which I did not receive…😳 I am wishing you take this job in the conquered of Iran by the Arabs… 😀😵🌱

1
22
600

‍ #پند🤔🌱

2
11
600

‍ ‍ #پند🌱 موفقترین انسانها،خود صدا هستند و نه انعکاس صدای انسانهای دیگر…!

رضا😊

@doroodeman😘🌾

advice 🌱

The most successful people are the sound itself😍, not the reflection of the voice of other humans😕 …!

Reza😉

3
39
699

‍ ‍ ‍ #پند🌿🍀 💥انسانها مانند مداد رنگی هستند😘! قیافه های متفاوت،جنسیتهای متفاوت،تفکرات متفاوت،قد های متفاوت، فرهنگهای متفاوت، زبانهای متفاوت و… و…!🤔مداد رنگی ها به تنهایی نمی‌توانند نقاشی زیبا خلق کنند ولی زمانی که کنار هم باشند و همکاری کنند!💞🤗شاهکارهای نقاشی خلق می‌شود! کنار هم بودن انسانها نیز همینگونه است! تا با هم نباشیم خوشبخت نخواهیم شد!💞💕🍀

رضا🤗

@doroodeman😍🌾

advice💕😘

💥People are like Colored pencils 👀🌿! Different shapes,different genders,different thoughts, different styles,different cultures,different languages, … and…and…🙄Calored pencil alone can not create beautiful paintings, but when they are together and collaborate! 🤗💞Masterpiece of painting are created💝🌿! The same is true of human beings! To not be together we will not be happy! 😊🌱 💞

Reza😊

0
16
215

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند😘🌱 شجاعت یعنی هدف گرفتن اهداف…این را فقط انسانهای موفق درک کرده‌اند🤨🤗🌱

رضا😘

@doroodeman

advice🤔🌱

1
12
300

‍ ‍ #پند💕🌱 💥وطن برای ثروتمندان است و وطن پرستی برای فقرا… 😥 @doroodeman👌🌾

advice 💕

🔥Homeland for the rich And patriotism for the poor… 😥

1
18
400

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند😢🌱 هرگاه خواستید یک ملت را به بردگی بکشید و تمدن آنها را نابود کنید😔! تفکر و اندیشیدن را از آنها بگیرید!😔. و احساس و هیجان را به آنها هدیه کنید! آنها خود و میهن خویش را ویران، و بردگی شما را خواهند پذیرفت!😢

رضا🤨

@doroodeman👌🌾

advice 💕

Whenever you want to slave a nation and destroy them civilization😔!Take thinking and knowledge from them😞!Give them the feeling and thrill! They will destroy homeland Themselves and will accept your slavement!

1
29
417

‍ ‍ #پند😉🌱 در دنیا سه گروه انسان وجود دارد🤔! قوی💪، متوسط👌، ضعیف🤪! قوی به فکر حفظ و گسترش قدرت خود! متوسط به فکر گرفتن جای قوی! ضعیف که در آرزوی برقراری عدالت…! و روزگار با جا بجا شدن دو گروه اول می‌گذرد!😅. و گروه سوم در همان جایگاه می ماند😥! #جرج_اورول💓🌱 @doroodeman👌🌾

advice😉

There are three human groups in the world!🤔 Strong💪, moderate👌, poorly🤪! Strong thinking of maintaining and expanding its power. Medium to think of a strong place! Weak in the wish of justice😅 …! And the time passes through as the two first groups pass!😉. And the third group remains in the same position! #Gorge_orvel💓🌿

3
30
578

‍ #پند🤔☘️ زمان با ارزش است! سعی کنیم این زمانها را با انسانهای با ارزش بگذرانیم😉🌱…

رضا❤️

@doroodeman👌

4
30
624

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند😇☘ اگه تو این مملکت،یه روز صبح خیلی خوشحال و سرحال از خواب بیدار شدی و دیدی نه غمی، نه بدهی، نه دردی نه آقایی ،نه مرگ بر آمریکایی و نه مرگ بر اسرائیلی داری و از همه مهمتر پولاتو ندزدیدن! بدون دیشب تو خواب مردی !فاتحه…😜

رضا😘

@‌doroodeman😆😢🌾

advice🌱

If you, in this country, woke up very happy and cheery in the morning😳, and you did not see sadness, no debt, no pain, no monsieur no death to the Americans, no death to Israelis, and most importantly, do not Stealing your money😜! know you dead last night!😄! Fatihaaaaa … 😜

Reza🧐

5
32
520

‍ ‍ ‍ ‍ ‍ #پند من گلادیاتوری هستم🤨! که در حماسه چشمان تو شکست خورده ام!😥

رضا🤨

@doroodeman😐🌾

advice 💕🌱

I am a gladiator!🤨 I have failed in the epic of your eyes! 😥

Reza😊

@doroodeman😐🌾

2
28
660