Airdrop program
Get from 15 SOL free and 10 SOL per referral
Get free SOL
Sola
beta
3 months
Photo #1 from Islamabad, Pakistan by Shhahid011 made on 2018-12-04 18:51 for Sola

G56

506votes
0.037SOL earned
Vote
Share
Vote
Share
0
8
506
Pakistan, Islamabad
No comments
Write something...
Send
Recommended
Tiktok
Channel
Post funny pics tiktok funny pics poetry and what u want

Chúng tôi là nhóm Thongke.Club, trân trọng giới thiệu đến các bạn: Làm luận văn giá rẻ, làm thuê báo cáo chuyên nghiệp, nhận làm đề tài ẩn danh, viết thuê luận văn thạc sĩ giá rẻ, cung cấp số liệu thống kê, dạy thống kê tại nhà, dạy thống kê online, chạy mô hình kinh tế lượng, chạy mô hình hồi quy, hoàn tiền 100% khi không đạt yêu cầu. Viết thuê đồ án tốt nghiệp đại học. Nhận làm luận văn nhiều chuyên ngành, chỉnh sửa, viết thuê luận văn kinh tế, luận văn quản trị kinh doanh, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế và quản lý thủy sản, Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản, Quản lý và phát triển nghề cá, Công tác xã hội, Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai, Quy hoạch nông thôn mới, Quy hoạch phát triển nông thôn, Marketing địa phương, Quản trị công, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Kinh tế lượng. Bổ túc kiến thức cấp tốc về kinh tế lượng, nhận dạy kiểm định tại nhà, nhận dạy chạy kinh tế lượng tại nhà, nhận dạy chạySPSS, EVIEW, R, STATA,…, tư vấn làm đề cương thạc sĩ, đại học, tư vấn làm luận văn thạc sĩ, đồ án tốt nghiệp đại học. Chỉnh sửa luận văn đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Chạy mô hình giá rẻ, chạy mô hình hồi quy bội, chạy mô hình logistic. Chạy các loại kiểm định: Kiểm định chi bình phương, chi-square test; Kiểm định đơn vị -Unit root tests; Kiểm định Fisher - F-test; Kiểm định giả thiết thống kê - statistical hypothesis test Kiểm định giả thuyết- Hypothesis testing; Kiểm định Glejser - Glejser test

0
8
76
Petr Černý
User
Czech Republic
Earn SOL - a cryptocurrency used in Sola (ERC20 standard token). Sola is an iOS, Android and web application which is a mix of a media and community. Sola allows discovering new people and exciting content in a most simple, friendly and relaxed manner.